اطلاعات پرسنل کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 

1. رعنا کوثری

پست سازمانی

کارشناس مسئول اطلاع رسانی پزشکی و منابع اطلاعاتی 

رشته و مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

ایام حضور در کتابخانه

 شنبه تا چهارشنبه 17:30- 07:30

آدرس ایمیل

centlib@dums.ac.ir

شماره تماس

 06142428170

 

2راضیه حسینوند ناصری

پست سازمانی

           کارشناس بخش امانت و فهرست نویسی          

 رشته و مدرک تحصیلی  

  کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 

 ایام حضور در کتابخانه 

 شنبه تا چهارشنبه، ساعت 15- 07:30

آدرس ایمیل

naserirazieh821@gmail.com

شماره تماس

06142428170
 

3. لیلا توکلی فرّاش

پست سازمانی

کارشناس مسئول اطلاع رسانی پزشکی و منابع اطلاعاتی 

رشته و مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

ایام حضور در کتابخانه

شنبه تا چهارشنبه 15- 07:30

آدرس ایمیل

tavakoli.leila14@gmail.com

شماره تماس

 06142428170

 

 

 

 

اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب