ظرف مدت حداکثر 3 روز کاری پاسخ به ایمیل شما ارسال خواهد شد. دزفول،آزادگان،میدان دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی دزفول ، کتابخانه مرکزی
نمابر - تلفن تماس: 42428170 ایمیل: diglib@dums.ac.ir
اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب