عنوان کارگاه

جامعه هدف

مدرس

وضعیت برگزاری

تاریخ برگزاری

اسامی شرکت کنندگان

محتوای آموزشی

مقدمه ای بر انجام پژوهش پرسنل تمام معاونت های دانشگاه رعناکوثری برگزار شد 1400/6/16 به صورت وبینار برگزار شد pdf
آشنایی با نرم افزار Word پرسنل معاونت آموزشی رعناکوثری برگزار شد 1400/3/10 به صورت وبینار برگزار شد pdf
آشنایی با نرم افزار Excel پرسنل معاونت آموزشی رعناکوثری برگزار شد 1400/3/18 به صورت وبینار برگزار شد pdf

 

اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب